Fakultet elektrotehnike i računarstva • Sveučilište u Zagrebu
Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
Početna
 
PRIJAVA NA SUSTAV
  Korisničko ime (JMBAG):  
  Lozinka:  
 
Za prijavu studenti upisuju svoj JMBAG i svoju lozinku. Početna lozinka je:
fer
Trenutni broj prijavljenih korisnika: 30