preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | spojeviR-1 | ver.3 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
subota, 18.9.2021. u 2:51:46
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) Prilikom pokusa u prikazanom strujnom krugu došlo je do prekida u otporniku R1. Što će se pri tom dogoditi sa pokazivanjima instrumenata?
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) napon voltmetra se poveća
B) napon voltmetra se smanji
C) struja ampermetra se poveća
D) struja ampermetra se smanji
E) prekid ne utjeće na pokazivanje instrumenata
    2) Koliki je otpor gledano sa stezaljki a i b?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 2R
B) R
C) 2R/3
D) R/3
E) 3R
    3) Između kojih točaka je otpor najveći?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) a i c
B) a i b
C) a i d
D) b i d
E) b i c
    4) Hoce li se i kako promijeniti napon na R2 (zeleno) ako se R4 poveća?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) poraste
B) nece se promijeniti
C) smanji se
    5) Koliki je napon voltmetra ako ampermetar pokazuje 10 A?
  Upišite traženi odgovor...
 
   
    6) Tri jednaka otpornika  spojena su na četiri  načina. Za koji spoj je ukupan otpor najmanji, a za koji je najveći:
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) najmanji je za d)
B) najmanji je za b)
C) najveći je za c)
D) najveći je za d)
E) najveći je za a)
    7) Što se dogodi sa strujom kroz otpornik R2 (I2) ako se R3 smanjuje?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) smanjuje se
B) povećava se
C) ostaje ista
    8) Kako se mijenja pokazivanje ampermetra kada R3 raste?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) pada
B) raste
C) R3 nema utjecaj na struju kroz A
    9) Koliki je ukupan otpor prikazanog spoja otpornika (sklopka je zatvorena)?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 1,5R
B) R
C) 3R
D) 2,5 R
E) 2R
   10) U prikazanom spoju voltmetar pokazuje 1 V, a ampermetar 1 A. Koliki je napon izvora?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 2 V
B) 1 V
C) nema dovoljno podataka
D) 3 V
E) 1,5 V