preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | spojeviR | ver.11 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
subota, 18.9.2021. u 3:51:27
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) Ako paralelno spojimo otpornike od 1Ω, 2Ω i 3 Ω ukupni otpor će biti:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) između 1 i 2 Ω
B) između 2 i 3 Ω
C) manji od 1 Ω
D) veći od 3 Ω
E) 2 Ω
    2) Paralelno su spojena dva otpornika 1 Ω i 100 Ω. Kombinacija je priključena na izvor od 1 V. Struja izvora je:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 1,01 A
B) 101 A
C) 10 A
D) 0,99 A
    3) Paralelno su spojena dva otpornika R1=1 Ω i R2=11 Ω. Struje I1:I2 se odnose ovako:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) 10:1
B) 1:11
C) 1:9
D) 11:1
E) 1:10
    4) Paralelni spoj dva otpornika R1 i R2 priključen je na strujni izvor I. Kolika je struja kroz R1?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) I•(R1+R2)/R1
B) I•R1R2/(R1+R2)
C) I•R1/(R1+R2)
D) I•R2/(R1+R2)
E) I•R1/R2
    5) Serijski spojeni otpornici R1 i R2 priključeni su na napon U. Napon na otporniku R1 je:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) U/(R1+R2)
B) U•R1/(R1+R2)
C) U•R1/R1R2
D) U•R1R2/(R1+R2)
E) U•R2/(R1+R2)
    6) Koliko pokazuju instrumenti?
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) I=1 A
B) U1=150 V
C) U2=50 V
D) U1=50 V
E) U2=150 V
    7) Ako otpornik od 1 Ω zamijenimo s 4 Ω dogodi se slijedeće:
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) struja se poveća
B) žarulja slabije svijetli
C) struja se smanji
D) žarulja jače svijetli
E) napon izvora se smanji
    8) Žaruilja je spojena na izvor žicama različite debljine. Na kojem od označenim mjesta je struja najveća?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) jednaka je na sva tri mjesta
B) 3
C) 2
D) 1
    9) Serijski su spojena dva otpornika i priključeni su na napon U.  U jednom od njih došlo je do prekida. Kakav napon će pokazivati voltmetar koji redom spajamo na stezaljke svakog otpornika?
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) na oba nula
B) na ispravnom U
C) na oba U
D) na prekinutom nula
E) na prekinutom U
   10) Raspolažemo sa n jednakih otpornika. Jednom ih spajamo serijski ,a drugi puta paralelno. Ukupan otpor za serijski spoj je devet puta veći nego za paralelni. Koliko otpornika je bilo spojeno (n=?).
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) n=4
B) n=12
C) n=6
D) n=9
E) n=3