preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | mjesovitiR | ver.1 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
utorak, 21.5.2024. u 3:12:49
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) N jednakih otpornika spojeno je u seriju i priključeno na napon U. Struja u krugu je I. Nakon toga  otpornike spojimo u paralelu i priključimo na isti izvor.  Struja u krugu će biti:
  Odaberite jedan odgovor...
  neodgovoreno
A) N2 ∙I
B) N∙ I
C) I / N2
D) I / N
E) I
    2) Koju nazivnu struju mora imati otpornik R ako ga u prikazanom pokusu mijenjamo od nula pa do 100 Ω?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) bilo koju
B) 120 mA
C) 60 mA
D) 80 mA
    3) Što se dogodi sa strujom izvora i sa strujom kroz otpornik R2 ako se R3 smanjuje?
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) ukupna struja se poveća
B) I2 se smanji
C) I2 ostaje ista
D) ukupna struja se smanji
E) I2 se poveća
    4) Hoće li se i kako promijeniti snaga na R2 (zeleno) ako se R4 poveća?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) neće se promijeniti
B) poraste
C) smanji se
    5) Što će se dogoditi sa ukupnim otporom ako otvorimo sklopku?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) ništa (ostane jednak)
B) smanji se
C) poveća se
    6) Kako se mijenja pokazivanje ampermetra kada R3 raste?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) raste
B) pada
C) R3 nema utjecaj na struju kroz A
    7) Koliki je ukupan otpor prikazanog spoja otpornika (sklopka je zatvorena)?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) R
B) 1,5R
C) 2R
D) 2,5 R
E) 3R
   8) Otpor R2 se povećava. Da li se i kako mijenja pokazivanje ampermetra?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) smanjuje se
B) raste
C) ne mijenja se