preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | kzakoni2 | ver.8 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
nedjelja, 14.4.2024. u 8:10:52
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) U prikazanom spoju promijenimo otpor otpornika R1. Pri tom se pokazivanje voltmetra smanji za 3 V. Što se događa sa padom napona na otporniku R2=2 oma?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) poveća se za 2 V
B) poveća se za 1 V
C) ostane jednak
D) smanji se za 2 V
E) smanji se za 1 V
    2) Kolika je struja kroz otpornik od 4 Ω ako ampermetar pokazuje 10 A?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 5 A
B) 10 A
C) 4 A
D) 6 A
    3) Prikazani spoj otpornika priključen je na napon U. Ako su poznate  označene struje, odredite struju I1.
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 1 A
C) 2 A
D) 3 A
E) 4 A
    4) U prikazanom spoju poznate su označene veličine. Koliki je napon izvora?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 5 V
C) 4 V
D) 3 V
E) 2 V
    5) U prikazanom spoju napon na otporniku R1 iznosi 10 V, a napon između točaka A i B je nula. Koliki je napon na otporniku R4?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 40 V
C) 30 V
D) 20 V
E) 10 V
    6) U prikazanom spoju napon na otporniku R1 iznosi 10 V, a napon između točaka A i B je  UAB=+5 V (točka A je na višem potencijalu od točke B). Koliki je napon na otporniku R4?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 20 V
C) 25 V
D) 15 V
E) 10 V
    7) U prikazanom spoju izmjereni su naponi UR1=10 V; UR4=20 V i UAB=0 V.  Koliki je napon izvora?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) nema dovoljno podataka
B) 40 V
C) 30 V
D) 20 V
E) 10 V
    8) U prikazanom spoju svi otpornici su jednaki R=1 Ω. Kolika je  struja I1  ako je struja Ix=1,5 A?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) -1 A
B) 0 A
C) 0,5 A
D) 1 A
E) 1,5 A
    9) U prikazanom spoju ampermetar pokazuje struju od 1 A. Koliki je napon izvora?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 5 V
B) 4 V
C) 3 V
D) 2 V
E) 1 V
   10) Koliki je otpor R ako ampermetar A1 pokazuje 2 A, a ampermetar A2 pokazuje 4 A.
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 0,5 Ω
B) 4 Ω
C) nula
D) 2 Ω
E) 1 Ω