preostalo
vrijeme:

--:--
Osnove elektrotehnike KVIZEVI | kzakoni1 | ver.4 Korisnik: Gost
 
  početak testa:
nedjelja, 14.4.2024. u 7:01:51
 
 
Test ima: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pitanja
Odgovoreno: NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 
   1) Koja je od navedenih jednadžbi za označenu konturu napisana u skladu sa Kirchhoffovim zakonima?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) U -I1R1 -I1R4 -I2R4 -I1R3 = 0
B) U -I1R1 -I1R4 -I2R = 0
C) U -I1R1 -I1R4 +I2R4 -I1R3 = 0
D) -U -I1R1 -I1R4 -I2R4 -I1R3 = 0
E) U -I1R1 -I1R4 -I2R4 +I1R3 = 0
    2) U prikazanom spoju napon na otporniku R1 iznosi 10 V, a napon između točaka A i B je  UAB=+5 V (točka A je na višem potencijalu od točke B). Koliki je napon na otporniku R4?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 10 V
B) 15 V
C) 25 V
D) 20 V
E) nema dovoljno podataka
    3) U prikazanom strujnom krugu poznate su označene struje. Vrijednosti otpornika nisu zadane. Odredite struju  Ix
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 2 A
B) 1 A
C) 3 A
D) 4 A
E) nema dovoljno podataka
    4) U prikazanom spoju poznate su označene veličine. Koliki je napon izvora?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 2 V
B) 3 V
C) 4 V
D) 5 V
E) nema dovoljno podataka
    5) Koliki je napon izvora ako su zadane označene struje i otpori?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 3 V
B) 1 V
C) 4 V
D) nema dovoljno podataka
E) 2 V
    6) Prikazani spoj otpornika priključen je na napon U. Ako su poznate  označene struje, odredite struju I1.
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) 4 A
B) 3 A
C) 2 A
D) 1 A
E) nema dovoljno podataka
    7) Kojom jednadžbom je iskazan Kirchhoffov zakon za struje (I.Kirchh. zakon)
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) I1+I2+I3=0
B) I1+I2=I3
C) I1+I2-I3=0
D) I1+I3=-I2
    8) Na slici je prikazan spoj  koji se sastoji od pet elemenata. Poznati su naponi  po iznosu i polaritetu na tri elementa. Odredite napon po iznosu i polaritetu na preostala dva elementa.
  Odaberite jedan ili više odgovora...
 
  neodgovoreno
A) na elementu 4 napon je 1 V + na a
B) na elementu 4 napon je 1 V + na b
C) na elementu 5 napon je 1 V + na a
D) na elementu 5 napon je 1 V + na b
E) na elementu 4 i 5 napon je nula
    9) U prikazanom spoju promijenimo otpor otpornika R1. Pri tom se pokazivanje voltmetra smanji za 3 V. Što se događa sa  strujom?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) poveća se za 0,5 A 
B) smanji   se za 1 A 
C) ostane jednaka
D) smanji se za 0,5 A 
E) poveća se za 1 A
   10) U prikazanom spoju promijenimo otpor otpornika R1. Pri tom se pokazivanje voltmetra smanji za 3 V. Što se događa sa padom napona na otporniku R2=2 oma?
  Odaberite jedan odgovor...
 
  neodgovoreno
A) smanji se za 1 V
B) smanji se za 2 V
C) ostane jednak
D) poveća se za 1 V
E) poveća se za 2 V