OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Elektrostatika · Coulombove sile u sustavu više naboja

Pričekajte nekoliko sekundi za pripremu appleta

U $x-y$ ravnini nalaze se tri pozitivna točkasta naboja $Q_{1} = Q_{2}$ i $Q_{3} = 2 \cdot Q_{1}$. Naboje (mišem sa pritisnutom tipkom) možete postavljati u razne točke ravnine i pri tom promatrati vektore i iznose sila (podatak o iznosu sile na naboj nalazi se na dnu slike).

Napomena: Pretpostavljamo da su naboji postavljeni u pojedinu točku $x-y$ ravnine "na neki način" u njoj učvršćeni ili zamrznuti, jer bi se u protivnom slučaju sami od sebe pomicali pod djelovanjem Coulombove sile.

Komponente vektora sile na naboje dobivate/brišete tipkama:

Nekoliko prijedloga za razmatranje:

  • Naboje $Q_{1}$ i $Q_{2}$ ostavite u početnom položaju. Mišem "uhvatite" naboj $Q_{3}$ i pronađite točke u kojima sila ima samo $y$ (vodoravnu) komponentu. Da li postoji točka u kojoj je rezultantna sila na naboj $Q_{3}$ jednaka nuli? Pronađite tu točku!
  • Zašto se prilikom pomicanja naboja mijenjaju sve rezultantne sile. Skicirajte parcijalne sile za neki proizvoljno odabrani raspored naboja.
  • Kuda bi "otišli" naboji pod djelovanjem sila kada bi se mogli slobodno pomicati? (uputa: pogledajte smjerove sila!)
  • Da li sustav ovako postavljenih naboja posjeduje neku energiju (sposobnost vršenja rada)?
  • Koju sila "savladavamo" kada naboj pomičemo u smjeru suprotnom od smjera Coulombove sile?
  • Da li je u stvarnosti potrebno utrošiti neku energiju da bismo naboje razmjestili u neki raspored u prostoru?