Trofazno trošilo u zvijezda spoju  uputa      

ZADANI PODACI

 
PR = W,
cos
jR
PS = W,
cos
jS
PT = W,
cos
jT

Uf= V,

nul vod: ima   nema

bez prekida
prekid u fazi R
prekid u fazi S
prekid u fazi T

FER Zagreb Osnove elektrotehnike


mj. napona V/div      mj. struje A/div

REZULTATI

I  A 
IS    A 
IT    A 
Io      A  
naponi na trošilu:

UR   V
US   V
UT   V
Uoo'   V

 

©Ivan Felja 2006