OSNOVE ELEKTROTEHNIKE   Radna točka nelinearnog elementa-statički i dinamički otpor         

 

odaberite parametre izvora

Umjesto otpornika na realni izvor  koji ima parametre UpIk možemo priključiti nelineari element. (npr. žarulju).  U istom koordinatnom sustavu nacrtane su voltamperske karakteristike nelinearnog elementa i realnog izvora. Radna točka Q je presjecište U-I karakteristika. U ovom appletu možete (sliderom ) mijenjati parametre izvora i istovremeno pratiti promjenu položaja radne točke.

U radnoj točki  definirani su statički i dinamički otpor nelinearnog elementa. Statički otpor je odnos Uq/Iq, dok je dinamički jednak odnosu promjene napona i odgovarajuće promjene struje (DU/DI). Dobiva se iz nagiba  tangente na karakteristiku nelinearnog elementa u radnoj točki. Naravno da treba uzeti u obzir mjerilo napona i struje.Ponekada se karakteristika nelinearnog elementa može aproksimirati nekom matematičkom funkcijom. Tada se dinamički otpor određuje deriviranjem. Recipročne vrijednosti su dinamička i statička vodljivost.

Određivanje radne točke od velike je važnosti pri analizi električnih (elektroničkih) krugova u kojima se koriste nelinearni elementi: diode tranzistori i sl.Spomenuti realni izvor pritom je često  tzv. nadomjesni izvor složenijeg kruga dobiven nadomještavanjem po Theveninu.. Promjenom elemenata strujnog kruga možemo radnu točku dovesti u položaj koji je najpogodniji za funkcioniranje elektroničkog elementa odnosno sklopa.

I Felja 2007,2015