OSNOVE ELEKTROTEHNIKE   Kirchhoffovi zakoni (2)      

Strujne i naponske prilike u strujnom krugu (električnoj mreži) uspostavljaju se u skladu sa dva zakona (1. za struje 2. za napone) koja je ustanovio Gustav Kirchhoff (1824-1887). Poznavanje ovih zakona (koji se ponekada nazivaju pravila) ključ je za razumijevanje strujnih krugova i postupaka (metoda) njihova rješavanja.
Ovaj applet,  trebao bi vam pomoći u provjeri "samoga sebe" . Na slici je prikazana kombinacija otpora i izvora (mreža). Sivom bojom su označene nepoznate veličine koje primjenom gore spomenutih zakona morate postepeno izračunavati i upisivati u tekst polja. (pazite smjerovi struja i polariteti su referentni*, ako ustanovite da struja ima suprotan smjer upišite je s negativnim predznakom-isto vrijedi i za napone). Rezultate zaokružite na dvije decimale. (npr. 1.666... treba upisati kao 1.67-sa decimalnom točkom). Program uzima na razmatranje upisani podatak ako "kliknete miša" izvan tekst polja. U slučaju pogreške u redoslijedu rješavanja ili upisanom podatku program će se javiti odgovarajućom porukom. *napomena: negativan predznak struje označava da je smjer suprotan, a negativan napon označava da je polaritet suprotan.

Ako dva puta pogriješite na istom mjestu-podatku program će ispisati točno rješenje koje morate potvrditi postvljanjem kursora izvan polja za upis i klikom. Točno rješene podatke program prihvaća te upisuje zelenom bojom na sliku.   Program "pomaže" ucrtavanjem kontura i izračunom napona na otpornicima. Na kraju zatražite ocjenu i ako je potrebno ponovite zadatak.. (program svaki puta generira druge zadane (zelene) podatke). Kompletno rješeni zadatak treba prepisati u bilježnicu....Isti problem rješen sa programom za simulaciju pogledajte ovdje.


izračunajte i upišite:
I2=A
U5=V
I5=A
I3=A
I4=A
U1=V
U=V

I.Felja 2004.