OSNOVE ELEKTROTEHNIKE   Mješoviti spoj otpornika-kalkulator  

Mješoviti spoj otpornika priključen na naponski izvor.  

Moguća su dva slučaja: 1. zadani su svi otpori i napon izvora, a treba izračunate sve (ili samo neke)  struje, napone i snage. Ovo je jednostavniji slučaj za koji postoji "receptura" prema kojoj postepenim "sažimanjem" serija i paralela dolazimo do ukupnog otpora i struje , a zatim i do pojedinačnih napona struja i snaga.

2. Zadani su "miješani" podaci  tj. neki otpori naponi snage struje itd. a treba izračunati ostale. Ovdje su moguće razne kombinacije zadanih podataka pa se prema njima treba napraviti plan rješavanja tj. ustanoviti  odakle početi izračun kao i redoslijed izračunjavanja. .

Zadatak Na slici je prikazan mješoviti spoj otpora za koji su poznati iznosi svih otpora i napon izvora, a treba izračunati sve ostalo. Mijenjajući zadane podatke odmah dobivate rezultate te na taj način možete provjeriti  svoj "ručni" proračun. ZADANO:

U= V   R1 = W    R2= W    R3= W  R4=  W   R5= W    R6= W    

Rezultati su:
Otpori:          R34= W   R234= R56= W   R23456= W    Rukupno= W  
 Struje:          I1= A   I2= I3= A   I4= A    I5= A
 Snage:   P1 = W      P2= W    P3= P4=  W    P5= W      P6= W   
 Potencijali:       j1 = V        j2= V       j3= V     
uputa: Koristite  decimalnu  točku. Nakon promjene podatka  kliknite na izračunaj.Pojedini otpor isključujete iz kruga tako da zadate vrijednost otpora 999999. 

© I.Felja 2006.