OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Laboratorij · Vježba očitavanja analognog instrumenta

Odaberite mjerni opseg:
DCV
ACV
Ω
 

upišite očitani napon V

Očitavanje vrijednosti fizikalne veličine na pokazniku s kazaljkom (analogni instrument) nije jednostavno kao na brojčanom (digitalni instrument). Analogni instrumenti imaju više skala za očitavanje i više mjernih područja (mjernih opsega). Prije rada u laboratoriju sa stvarnim instrumentima možete pomoću ovog programa isprobati očitavanje analognog instrumenta. Program postavlja kazaljku, a čitatelj neka očitani (izmjereni) rezultat upiše u polje za provjeru i pritisne tipku PROVJERA. Program odgovara porukom DOBRO/KRIVO. Program prihvaća kao dobre očitane vrijednosti u granicama ±2% (kod otpora ±5%). Nakon nekoliko uzastopno dobivenih dobrih poruka čitatelj je osposobljen za prava mjerenja. Novi položaj kazaljke dobijete klikom odabirom mjernog područja i klikom na ZADAJ. Prikazane su skale za mjerenje napona, struje i otpora nekog stvarnog multimetra (tzv. višestruka skala). Skale za napon i struju imaju po 50 d.s., a skala za otpor je nelinearna (nula je na kraju, a na početku skala je zgusnuta). Na skalama postoje pomoćne brojčane oznake, koje važe ovisno o odabranom mjernom opsegu.

Prije mjerenja treba odabrati opseg u kojem očekujemo mjereni napon. Pravilo je: u stvarnim mjerenjima najprije koristiti najveći opseg. Ovaj program omogućava odabir opsega 1 V, 10 V, 50 V za istosmjerne napone, 250 V za izmjenične napone te R x1 Ω i R x10 Ω za otpore (R x10 znači da očitanu vrijednost otpora treba pomnožiti s 10). Napomena: instrumenti otpor mjere posredno - mjerenjem struje. Zato imaju ugrađenu bateriju (obično 1,5 V). Potrebno je na stvarnom instrumentu prije mjerenja podesiti nulu (ulazne priključnice - masa i Ω nakratko kratkospojene).

Kako vidimo stvarni instrumenti (tzv. analogni multimetri AMM) mogu imati više skala i više mjernih opsega. Točnija su mjerenja ako odaberemo opseg u kojem će kazaljka biti iznad 2/3 punog opsega (tzv. gornji dio skale). To je zato što se postotna točnost instrumenta računa od punog opsega na odabranom mjernom području. Npr. ako je klasa instrumenta (postotna pogreška) 2, a mjerimo istosmjernu struju od 200 mA na području od 1 A prava vrijednost izmjerene struje će biti u intervalu 200 mA ± 20 mA. A ako istu struju mjerimo na manjem području od 300 mA prava vrijednost struje će biti u intervalu 200 mA ± 6 mA (značajno uže kada je kazaljka na gornjem dijelu skale).

Nakon odabira opsega (mjernog područja), tj. skale na kojoj ćemo očitavati treba izračunati koliko vrijedi 1 dio skale (d.s.). Ovdje npr. na području 1 V jedan dio skale vrijedi 0,02 V, a na području 50 V vrijedi 1 V. Ako se kazaljka zaustavi između oznaka vršimo procjenu. Nakon provjere očitane veličine možete sve ponoviti za vježbu.

Kod mjerenja analognim multimetrom ne treba očekivati veliku točnost osobito pri mjerenju otpora. Pokaznici s kazaljkom koriste se i u instrumentima za mjerenje neelektričkih fizikalnih veličina (brzina, temperatura i sl.).

U novije vrijeme pokaznike s kazaljkom zamjenjuju brojčani tzv. digitalni pokaznici. Zbog prednosti lakšeg zapažanja graničnih iznosa i trenda promjene fizikalne veličine u novije vrijeme se također izrađuju pokaznici s animiranom kazaljkom i skalom na LCD zaslonu.

Svaki instrument (pokaznik) treba povremeno umjeravati, tj. ustanoviti eventualno odstupanje od točne vrijednosti (kod streličarstva je to tzv. zanašanje oružja) i ako je moguće podesiti (naštelati). Ako nije moguće podešavanje mjernik mora izvršiti korekciju očitanja sukladno podatku koji dobiva pri umjeravanju.