OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Laboratorij · Vježba očitavanja voltmetra

upišite očitani napon:  V

Očitavanje vrijednosti fizikalne veličine na pokazniku s kazaljkom (analogni instrument) nije jednostavno kao na brojčanom (digitalni instrument). Ovaj program (simulacija) može pomoći zainteresiranom čitatelju da isproba očitavanje prije stvarnog mjerenja*. Kliknite na POČETAK i na zaslonu dobijete skalu virtualnog voltmetra za mjerenje napona do 12 V (tzv. mjerni opseg ili mjerno područje). Skala je podijeljena na 48 dijelova. Jedan dio skale (između dviju crtica) "vrijedi" 12 / 48 = 0.25 V. Potom kliknite na ZADAJ NAPON program nasumično generira napon (od 0 - 12 V) i postavlja kazaljku, a čitatelj neka ga "izmjeri". Očitani rezultat upišete u odgovarajuće polje za upis te zatražite PROVJERU. Program "odgovara" porukom (VRLO) DOBRO ili KRIVO - PROBAJTE OPET. Uz lošu poruku ispisuje se kao pomoć aktualna vrijednost d.s. (jednog dijela skale). Ako je kazaljka zaustavljena između pomoćnih crtica mjeritelj vrši procjenu (to može biti uzrokom pogrešaka). Program prihvaća kao dobre "očitane" napone u granicama ± 2% (to može biti problem u početnom dijelu skale - lijevo, tj. kod malih napona). Ako imate tri dobra uzastopna očitanja program daje odgovarajuću poruku. Smisao te poruke je: spremni ste za "prava" mjerenja.

Čitatelj može nakon zadavanja napona i provjere očitanja klikom na NAPON JE: zatražiti ispis traženu vrijednost napona.

Očitavanje za slučaj kada pokaznik ima veći broj skala, a instrument veći broj mjernih opsega je složenije jer 1 d.s. vrijedi različito na pojedinom mjernom području. Zato prije mjerenja treba dobro proučiti konkretan pokaznik odnosno skale i mjerna područja.

Prije mjerenja treba odabrati fizikalnu veličinu i mjerni opseg u kojem očekujemo mjereni napon. Npr. ako mjerimo napon automobilskog akumulatora odabrat ćemo opseg najbliži naponu većem od 12 V istosmjerno (DC). Pravilo je: u stvarnim mjerenjima najprije koristiti najveći opseg, a zatim ga prema potrebi smanjivati (u uputama za lab. vježbe obično je naveden mjerni opseg koji treba odabrati). Točnija su mjerenja ako odaberemo opseg u kojem će kazaljka biti iznad 2/3 punog opsega (tzv. gornji dio skale).

Nakon odabira opsega, tj. skale na kojoj ćemo očitavati treba izračunati koliko "vrijedi" 1 dio skale (d.s.). Kod mjerenja analognim multimetrom ne treba očekivati veliku točnost osobito u početnom dijelu skale. Pokaznici sa kazaljkom koriste se i u instrumentima za mjerenje neelektričkih fizikalnih veličina.

U novije vrijeme pokaznike sa kazaljkom zamjenjuju brojčani tzv. digitalni pokaznici. Zbog prednosti lakšeg zapažanju graničnih iznosa i trenda promjene fizikalne veličine u novije vrijeme se također izrađuju pokaznici s animiranom kazaljkom i skalom na LCD zaslonu.

*Napomena: Prije mjerenja sa stvarnim instrumentom treba dobro proučiti konkretan instrument: njegove skale, mjerne opsege, priključnice i općenito tehničke podatke.