OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Laboratorij · Očitavanje na digitalnom pokazniku (2)

Na slici gore prikazano je očitanje digitalnog instrumenta s pokaznikom od $4 \frac{1}{2}$ digita kako mjeri istosmjerni napon $\left( \text{DCV} \right)$ na raznim mjernim područjima $\left( 2 \text{ V} ,\, 20 \text{ V} ,\, 200 \text{ V} ,\, 2000 \text{ V} \right)$. Za svako možete odrediti rezoluciju (najmanji napon koji možete očitati). Npr. na području od $2 \text{ V}$ to je $0.1 \text{ mV}$. Primijetite da osim pokaznika sa znamenkama ovaj multimetar na dnu ima i stupčani graf. To je svojevrsna digitalna verzija kazaljke jer se tako može grubo pratiti trend promjene mjerene veličine.

Gore je prikazan isti napon mjeren s digitalnim multimetrom od $6 \frac{1}{2}$ digita na mjernom području $2 \text{ V}$ istosmjerno. Sada je najmanje očitanje samo $1 \, \mu \text{V}$.

Napomene:

Neki digitalni instrumenti imaju pokaznik kojima prva znamenka može biti veća od $1$, npr. ako je to tri, a pokaznik ima četiri znamenke onda je najveće pokazivanje $3999$.

Za svako mjerno područje postoje granice točnosti (razred točnosti) koji nalazite u tehničkoj dokumentaciji. Prije preciznih mjerenja svaki instrument treba provjeriti (umjeriti) s poznatim naponom (kalibrator).