Osnove elektrotehnike labos -Očitavanje na digitalnom pokazniku (1)

 

Na slici gore prikazan je digitalni instrument sa pokaznikom od 3 1/2 digita (maksimalno pokazivanje 1999) kako mjeri istosmjerni napon (DCV). Sa lijeve strane je podešen na mjerno područje  2 V, a sa desne na područje od 20 V. Vidimo da  na mjernom području 2  V možemo očitavati milivolte (4) dok na području od 20 V taj podatak gubimo. Zato kažemo da je najmanje očitanje (rezolucija) na području od 2 V jedan milivolt. Možda je mjereni napon veći?  ali sa ovim instrumentom to ne možemo ustanoviti. Potreban je multimetar sa više znamenki (pogledati ovdje).   Pitanje: Što bi pri istom priključenom naponu ovaj instrument pokazao na području od 200 V? (odgovor 1.7)

I.Felja I Kunšt 2006.