OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Laboratorij · Očitavanje na digitalnom pokazniku (1)

Na slici gore prikazan je digitalni instrument s pokaznikom od $3 \frac{1}{2}$ digita (znamenke), što znači da maksimalno može pokazati $1999$, a namješten je da mjeri istosmjerni napon $\left( \text{DCV} \right)$. Na lijevoj slici vidimo mjerenje kada je podešen na mjerno područje $2 \text{ V}$, a na desnoj slici za područje od $20 \text{ V}$. Primijetite da na mjernom području $2 \text{ V}$ možemo očitavati milivolte $\left( 4 \text{ mV} \right)$ dok na području od $20 \text{ V}$ taj podatak gubimo. Zato kažemo da je za ovaj multimetar na području od $2 \text{ V}$ najmanje očitanje (rezolucija instrumenta) $1 \text{ mV}$, a na području $20 \text{ V}$ najmanje očitanje je $0.01 \text{ V}$. Pitamo se je li stvarna vrijednost mjerenog napona nešto veća? Možda, ali s ovim instrumentom to ne možemo ustanoviti! Potreban nam je multimetar s više znamenki (pogledati ovdje).

Pitanje:
Što bi pri istom priključenom naponu ovaj instrument pokazao na području od $200 \text{ V}$?

Kliknite za odgovor...