Osnove elektrotehnike labos-  Očitavanje na  analognom multimetru

Pokaznik  analognog multimetra može biti sastavljen od nekoliko skala kao što je prikazano slikom . Razlog tome je taj što instrument mjeri različite fizikalne veličine i ima razna mjerna područja. Pri mjerenju napona i struje razlikuju se skale za istosmjerne i izmjenične napone i struje. Ona za izmjenične je obično crvene boje i ima oznaku  . Uz to je skala podijeljena na različite načine tj.  uz pojedine crtice možete vidjeti nekoliko raznih brojeva. Pri mjerenju ponekada može biti poteškoća ako se prije toga ne razjasni postupak očitavanja. . Bitno je prije očitavanja proračunati koliko "nosi" jedan dio skale (razmak između dvije male crtice- ovdje  ima ukupno 50 d.s.) . To ovisi o odabranom mjernom području. Npr. ako odaberemo mjerno područje do 100 V tada "zaboravimo" sve oznake osim onih koje završavaju  brojem  100 (20,40,60,80,100). Očito je, uz malo računanja, da sada jedan dio skale "vrijedi"  2 V. Prema tome  zaključujemo da kazaljka pokazuje 92,3V  (kada se kazaljka zaustavi između malih crtica tada mjeritelj vrši subjektivnu procjenu).

Skalu na kojoj očitavamo otpor prepoznajemo po tome što ima za maksimalni otklon nulu. Pažnja: nula se mora podesiti prije svakog mjerenja. Nadalje primjećujemo da je ta skala nelinearna tj. u početku je zgusnuta. Očitanje je stoga u prvom dijelu skale neprecizno. Postoji sasvim dolje još jedna skala na kojoj se očitava napon u decibelima.  Razmatramo za početak samo očitanje sa "istosmjerne" i "otporničke" skale. Da bi se lakše snalazili  pri stvarnom mjerenju potrebno je za plavom bojom ucrtanu kazaljku  "očitati" iznos napona, struje i otpor za nekoliko slučajeva koji se razlikuju po odabranom mjernom području i vrsti fizikalne veličine:

do 100 V 92,3 V
do 10 V 9,23 V
do 1 V 0,923 V
do 2 A (1 ds=0.04A)      1,85 A
do 5 A (1 ds=0.1A)      4,63 A
otpor x 1 4 oma
otpor x 10 40 oma
otpor x 100 400 oma

Osim skala  na pokazniku možete zapaziti još neke važne podatke o instrumentu: oznaku položaja u kojem se smije koristiti (ovdje ležeći  ‌‌    ‌  ) razred točnosti (2,5) ispitni napon (3 kV) karakterističan otpor (20 koma/V istosmjerno  odnosno 4 koma/V izmjenično).

 Iz svega ovoga možemo zaključiti da su za precizna mjerenja pogodniji instrumenti sa digitalnim pokaznikom koji u novijim izvedbama pokazuju mjerenu veličinu sa preko sedam znamenki.  Ipak analogni pokaznici imaju veliku prednost  kada treba pratiti tijek promjene neke fizikalne veličine (porast, pad). Uz to na takvim se pokaznicima može (zorno) bojama označiti dozvoljeno/zabranjeno područje fizikalne veličine (npr. kada smo "na rezevi")

I.Felja I. Kunšt 2006.