OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Laboratorij · Očitavanje na analognom multimetru

Pokaznik analognog multimetra može biti sastavljen od nekoliko skala kao što je prikazano slikom. Razlog tome je taj što multimetar mjeri različite fizikalne veličine i ima razna mjerna područja. Pri mjerenju napona i struje razlikuju se skale za istosmjerne i izmjenične napone i struje. Ona za istosmjerne ima oznaku i obično je crne boje, dok je za izmjenične obično crvene boje i ima oznaku $\approx$. Uz to je skala podijeljena na različite načine, tj. uz pojedine crtice možete vidjeti nekoliko raznih brojeva. Pri mjerenju može biti poteškoća ako se prije toga ne razjasni postupak očitavanja. Bitno je prije očitavanja proračunati koliko nosi jedan dio skale ili $1 \text{ d.s.}$ (razmak između dvije male crtice). Ovaj broj ovisi o odabranom mjernom opsegu (određuje najveću vrijednost koja se može izmjeriti) pa računamo: $$1 \text{ d.s. (dio skale)} = \frac{\text{odabrani mjerni opseg}}{\text{broj dijelova skale}}$$ Npr. za multimetar na slici je odabrano naponsko mjerno područje $100 \text{ V}$ istosmjerno, dakle očitavamo gornju crnu skalu koja završava na $100$. Očito je, uz malo računanja, da sada jedan dio skale vrijedi $2 \text{ V}$. Prema tome zaključujemo da kazaljka pokazuje $92,3 \text{ V}$ (kada se kazaljka zaustavi između malih crtica tada mjeritelj vrši subjektivnu procjenu).

Skalu na kojoj očitavamo otpor prepoznajemo po tome što ima za maksimalni otklon nulu (nula je skroz desno). Pažnja: provjerite da prije svakog mjerenja otpora kazaljka stvarno pokazuje nulu — ako to nije slučaj morate je prvo namjestiti na nulu (umjeravanje). Nadalje, primjećujemo da je otpornička skala nelinearna, tj. u početku je zgusnuta. Očitanje je stoga u prvom dijelu skale neprecizno. Postoji sasvim dolje još jedna skala na kojoj se očitava napon u decibelima. Ali, razmatramo za početak samo očitanje s istosmjerne i otporničke skale.

Primjer:

Da bi se lakše snalazili pri stvarnom mjerenju potrebno je za ucrtanu plavu kazaljku očitati iznos napona, struje i otpora za nekoliko slučajeva koji se razlikuju po odabranom mjernom području i vrsti fizikalne veličine:

istosmjerni napon do $100 \text{ V}$ $92.3 \text{ V} \left(1 \text{ d.s.} = 2 \text{ V} \right)$
istosmjerni napon do $10 \text{ V}$ $9.23 \text{ V} \left(1 \text{ d.s.} = 0.2 \text{ V} \right)$
istosmjerni napon do $1 \text{ V}$ $0.923 \text{ V} \left(1 \text{ d.s.} = 0.02 \text{ V} \right)$
istosmjerna struja do $2 \text{ A}$ $1.85 \text{ A } \left(1 \text{ d.s.} = 0.04 \text{ A} \right)$
istosmjerna struja do $5 \text{ A}$ $4.63 \text{ A } \left(1 \text{ d.s.} = 0.1 \text{ A} \right)$
otpor $\times \, 1$ $4\,\Omega$
otpor $\times \, 10$ $40\,\Omega$
otpor $\times \, 100$ $400\,\Omega$

Osim skala na pokazniku možete zapaziti još neke važne podatke o instrumentu: oznaku položaja u kojem se smije koristiti (ovdje ležeći __), razred točnosti — postotna pogreška mjerenja (ovdje $2.5$), ispitni napon (ovdje $3 \text{ kV}$), karakteristični otpor (ovdje $20 \, \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}}$ istosmjerno, odnosno $4 \, \frac{\text{k}\Omega}{\text{V}}$ izmjenično).

Iz svega ovoga možemo zaključiti da su za precizna mjerenja pogodniji instrumenti s digitalnim pokaznikom koji u novijim izvedbama pokazuju mjerenu veličinu s preko sedam znamenki. Ipak analogni pokaznici imaju veliku prednost kada treba pratiti tijek promjene neke fizikalne veličine (porast, pad). Uz to na takvim se pokaznicima može zorno bojama označiti dozvoljeno/zabranjeno područje fizikalne veličine (npr. kada smo na rezervi).