Osnove elektrotehnike · Laboratorijske vježbe
Traženje najbliže vrijednosti otpora
Odaberite niz:

  E6
  E12 (Standard, tolerancija 5%)
  E24
  E48
  E96

Ovdje upišite iznos otpora koji trebate i kliknite na potraži:
upišite u Ω (npr.: 2798) ili uz dodatak kratice (k = Kilo, M = Mega, G = Giga; npr.: 2.798k).
 Ω      

Rezultat:
Mogući otpornici iz odabranog niza su:

  ili  
© Ivan Felja & FER ZOEEM 2005-2014