Osnove elektrotehnike · Laboratorijske vježbe
Kodiranje otpornika bojama (4 prstena)
Potrebno je odrediti iznos otpora i toleranciju za otpornik koji je prikazan na slici desno.
Koristimo sljedeću tablicu boja:
                        bez
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5% 10% 20%
Postupak je prikazan na slici:

R = 10 × 103 Ω ± 5%
odnosno: R = 10 kΩ ± 5%
5% od 10 kΩ = 0,5 kΩ

Zaključujemo da je otpor u granicama:
9,5 kΩ ≤ R ≤ 10,5 kΩ

Vrijednost otpora dobivamo mjerenjem, ali vodimo računa da je izmjereni rezultat opet u nekim granicama točnosti.
© Ivan Felja & FER ZOEEM 2005-2014