Osnove elektrotehnike · Laboratorijske vježbe
Otpornici
Vrijednosti otpora normirane su u nekoliko tzv. E-nizova koji su prikazani u tablici. Tolerancije u nizu E-12 su uglavnom 5% dok se u nizu E-24 proizvode otpornici sa tolerancijom od 1 %. Za označavanje otpora koristi se kodiranje raznobojnim prstenima (pogledati primjer). Nizovi E-6, E-12 i E-24 kodiraju se sa četiri, a nizovi E-48 i E-96 s 5 prstena. Zadnji prsten pri tom označava toleranciju. Za odabir najbliže moguće vrijednosti otpora možete koristiti ovaj kalkulator, a za dekodiranje bojanih oznaka ovaj...
E96E48E24E12E6
1.001.001.01.01.0
1.02    
1.051.05   
1.07    
1.101.101.1  
1.13    
1.151.15   
1.18    
1.211.211.21.2 
1.24    
1.271.27   
1.30    
1.331.331.3  
1.37    
1.401.40   
1.43    
1.471.47   
1.50 1.51.51.5
1.541.54   
1.58    
1.621.621.6  
1.65    
1.691.69   
1.74    
1.781.78   
1.82 1.81.8 
1.871.87   
1.91    
1.961.96   
2.00 2.0  
2.052.05   
2.10    
2.152.15   
2.21 2.22.22.2
2.262.26   
2.32    
2.372.37   
2.43    
2.492.492.4  
2.55    
2.612.61   
2.67    
2.742.742.72.7 
2.80    
2.872.87   
2.94    
3.013.013.0  
3.09    
3.163.16   
3.24    
3.323.323.33.33.3
3.40    
3.483.48   
3.57    
3.653.653.6  
3.74    
3.833.83   
3.92 3.93.9 
4.024.02   
4.12    
4.224.22   
4.32 4.3  
4.424.42   
4.53    
4.644.64   
4.75 4.74.74.7
4.874.87   
4.99    
5.115.115.1  
5.23    
5.365.36   
5.49    
5.625.625.65.6 
5.76    
5.905.90   
6.04    
6.196.196.2  
6.34    
6.496.49   
6.65    
6.816.816.86.86.8
6.98    
7.157.15   
7.32    
7.507.507.5  
7.68    
7.877.87   
8.06    
8.258.258.28.2 
8.45    
8.668.66   
8.87    
9.099.099.1  
9.31    
9.539.53   
9.76    
© Ivan Felja & FER ZOEEM 2005-2014