OE 2017/18 — raspored za treći ciklus laboratorija

15. tjedan nastave 8.1.2018. — 12.1.2018. (vježba III.1)

16. tjedan nastave 15.1.2018. — 19.1.2018. (vježba III.2)

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304
07:30—09:00 L01   L09   L17   L25      
09:00—10:30 L02   L10   L18   L26      
10:30—12:00 L03   L11   L19   L27      
13:00—14:30 L04   L12   L20   L28      
14:30—16:00 L05   L13   L21   L29      
16:00—17:30 L06   L14   L22   L30      
17:30—19:00 L07   L15   L23   L31      
19:00—20:30 L08   L16   L24   L32      

17. tjedan nastave 22.1.2018. — 26.1.2018. (vježba III.3)

  Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304 A309 A304
07:30—09:00   L01   L09   L17   L25    
09:00—10:30   L02   L10   L18   L26    
10:30—12:00   L03   L11   L19   L27    
13:00—14:30   L04   L12   L20   L28    
14:30—16:00   L05   L13   L21   L29    
16:00—17:30   L06   L14   L22   L30    
17:30—19:00   L07   L15   L23   L31    
19:00—20:30   L08   L16   L24   L32    

napomena:
u pravilu će vježba III.3 trajati prvih 45 minuta svakog termina, preostalih 45 minuta voditelj grupe može iskoristiti za usmeno ispitivanje, rješavanje zadataka i sl.