OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INTERAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Suvremena nastava uključuju na razne načine računalnu tehnologiju. Osim velikog broja edukacijskih programa na lokalnoj razini u novije vrijeme se razvijaju globalni sustavi podučavanja koji se temelje na primjeni Interneta. Distribucijom interaktivnih nastavnih sadržaja putem Interneta povećava se njihova dostupnost i aktualnost. Tradicionalni oblici nastave se nadopunjuju ili čak zamjenjuju tzv. daljinskim učenjem (en. distance learning), gdje pojam daljine treba shvatiti samo u smislu da onaj koji se podučava nije na istom mjestu kao nastavnik. Ovdje je prikazan dio nastavnih sadržaja predmeta Osnove elektrotehnike koji se odnosi se na simulacije i animacije pokusa odnosno na vizualizaciju i objašnjenje nekih fizikalnih pojava.

Za izvođenje interaktivnih pokusa i simulacija morate imati instaliranu Javu. Klikom na ovu poveznicu možete provjeriti da li imate Javu na Vašem računalu, a s ove poveznice možete preuzeti najnoviju verziju Jave.

Važna napomena:
nažalost, mogući su problemi s pokretanjem simulacija ako imate neku od najnovijih verzija Jave. U tom slučaju možete klikom na ovaj link dobiti upute za rješenje problema!
1. ELEKTROSTATIKA
 1. Elektriziranje materije
 2. Coulombov zakon
 3. Elektroskop i elektrometar
 4. Polje i potencijal točkastog naboja
 5. Polje i potencijal dipola
 6. Serijski spoj kondenzatora
 7. Kapacitivno djelilo napona
 8. Spojevi kondenzatora
2. MAGNETIZAM
 1. Magnetske silnice
 2. Polje ravnog vodiča
 3. Magnetsko polje zavoja-zavojnice
 4. Polje usporednih vodiča
 5. Inducirani napon
 6. Pomicanje okvira u magnetskom polju
 7. Načelo izmjeničnog generatora
3. ISTOSMJERNI (DC) STRUJNI KRUGOVI
 1. Ohmov zakon
 2. Serijski i paralelni spoj otpornika
 3. Pad napona na vodu
 4. Pretvorba električne energije u toplinsku
 5. Kirchhoffovi zakoni (1)
 6. Kirchhoffovi zakoni (2)
 7. Priključak otpornika na realni izvor
 8. Priključak otpornika na laboratorijski izvor
 9. Priključak nelinearnog elementa na izvor
 10. Prilagođenje na maksimalnu snagu
 11. Mješoviti spoj otpornika načelo rješavanja
 12. Mješoviti spoj otpornika-kalkulator
 13. Mješoviti spoj otpornika simulacija
 14. Mješoviti spojevi sa žaruljama
 15. Pretvorba trokut zvijezda (otpornici)
 16. Pretvorba trokut zvijezda (kondenzatori)
 17. Elementi spojeni u most (Wheatstoneov most)
 18. Mosni spoj (simulacija)
 19. Ravnoteža mosta
 20. Potenciometarski spoj
 21. Naponsko djelilo
 22. Otpornici u bridovima kocke
 23. R-2R mreža otpornika
 24. Mreže - izravna primjena Kirchhoffovih zakona
 25. Mreže - superpozicija
 26. Metoda napona čvorova - 1. primjer
 27. Metoda napona čvorova - 2. primjer
4. IZMJENIČNI (AC) STRUJNI KRUGOVI
 1. Sinusoida-vektor-fazor
 2. Zbrajanje i oduzimanje vektora
 3. Induktivni i kapacitivni otpor
 4. Serijski spojevi elemenata R, L, C
 5. Serijski RC spoj ovisnost o frekvenciji
 6. Djelila napona:
 7. Vektorski dijagram za serijski RLC spoj
 8. Trenutačne vrijednosti u serijskom RLC krugu
 9. Frekvencijske ovisnosti u serijskom RLC krugu
 10. Paralelni spojevi elemenata R, L, C
 11. Paralelni RLC krug frekvencijske ovisnosti
 12. Vektorski (fazorski) dijagram mješovitog RLC spoja
 13. Spoj sa dvije paralelne grane (topografski dijagram)
 14. Snaga u izmjeničnim krugovima
 15. Pretvorba zvijezda-trokut (impedancije)
 16. Vektorski (fazorski) dijagram kao pomoć pri rješavanju zadataka
 17. Mjesni (locus) dijagram
5. TROFAZNI SUSTAV
 1. Trofazni sustav napona
 2. Trošilo u zvijezda spoju
 3. Trošilo u trokut spoju
 4. Određivanje redoslijeda faza
 5. Okretno magnetsko polje
 6. Primjer trofaznog trošila — štednjak
6. PRIJELAZNE POJAVE
 1. Priključak kondenzatora na stalan napon
 2. Serijski RL krug
 3. Priključak RLC spoja na stalan napon
7. LABORATORIJ
 1. Očitavanje na analognom multimetru
 2. Digitalni multimetar
 3. Označavanje otpornika
 4. Laboratorijski DC izvor
 5. Osciloskop
8. WEB
 1. Kako u JS napisati program za rješavanje zadatka iz osnova elektrotehnike

Računalna tehnologija omogućava novi tip pokusa: virtualni pokus. Kod virtualnog pokusa nastoji se što vjernije preslikati stvarni pokus na zaslon računala. Koriste se animacije koje slijede tijek stvarnog pokusa, snimke pokusa kao i tehnika igre u kojoj je moguće utjecati na tijek pokusa pomicanjem, spajanjem itd instrumenata i opreme. Pojedini stvarni pokusi, osobito oni iz elektrostatike i magnetizma, koji zahtijevaju skupu opremu i poseban ambijent, mogu se uz dodatna objašnjenja uspješno zamijeniti virtualnim. Svrha je takvih pokusa u zornom objašnjavanju nekih fizikalnih pojava iz elektrotehnike.

Ipak treba voditi računa o realnosti elektrotehnike. Fizikalne pojave koje proučavamo koriste se u konkretnim uređajima koji su sastavljeni od stvarnih elemenata. Zato virtualni pokusi odnosno simulacije ne mogu u potpunosti zamijeniti stvarne pokuse, ali mogu pomoći u pripremi njihova izvođenja i ukazivati na očekivane rezultate mjerenja. Naravno da je za izvođenje stvarnih pokusa potreban laboratorijski prostor, instrumentarij i odgovarajuća didaktička oprema. Osobito su stvarni pokusi važni za korisnike koji se opredjeljuju za praktičku elektrotehniku u kojoj će se baviti sa projektiranjem, izradom, popravcima i sl. konkretnih naprava.

Uobičajeno je da se u Osnovama elektrotehnike kao pripremnog predmeta elektrotehničke struke organizira laboratorijska nastava koju treba shvatiti kao uvod u praktičku elektrotehniku, podjednako potreban za sve vrste elektrotehničkih zanimanja. Na ostalim specijaliziranim predmetima, koriste se ovdje stečena temeljna znanja i vještine koja se produbljuju ovisno o usmjerenju.

Kao što je poznato elektrotehnika je ušla u mnoga područja ljudskog djelovanja pa se predmet Osnove elektrotehnike (sa smanjenim opsegom gradiva) nalazi i u mnogim drugim obrazovnim programima izvan strogo usmjerenih elektrotehničkih obrazovnih institucija. U nedostatku opreme laboratorijska nastava se u takvim institucijama može donekle nadoknaditi virtualnim pokusima i simulacijama.

Prilikom izrade appleta korišteni su programabilni appleti koji se pod nazivom Physlets nalaze na stranici . Korišteni su i neki appleti s drugih stranica (provjerite korisne linkove). Sve primjedbe, sugestije, uočene pogreške i slično koje će voditi poboljšanju prikazanog materijala molimo poslati na ZOEEM.

© 2006-2014 FER-ZOEEM