OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
INETRAKTIVNI NASTAVNI MATERIJALI
animacije · pokusi · lab. vježbe · simulacije · test pitanja · zadaci

Suvremena nastava uključuju na razne načine računalnu tehnologiju. Osim velikog broja edukacijskih programa na lokalnoj razini u novije vrijeme se razvijaju globalni sustavi podučavanja koji se temelje na primjeni Interneta. Distribucijom interaktivnih nastavnih sadržaja putem Interneta povećava se njihova dostupnost i aktualnost. Tradicionalni oblici nastave se nadopunjuju ili čak zamjenjuju tzv. daljinskim učenjem (en. distance learning), gdje pojam daljine treba shvatiti samo u smislu da onaj koji se podučava nije na istom mjestu kao nastavnik. Ovdje je prikazan dio nastavnih sadržaja predmeta Osnove elektrotehnike koji se odnosi se na simulacije i animacije pokusa odnosno na vizualizaciju i objašnjenje nekih fizikalnih pojava.

Za izvođenje interaktivnih pokusa i simulacija morate imati instaliranu Javu. Klikom na ovu poveznicu možete provjeriti da li imate Javu na Vašem računalu, a s ove poveznice možete preuzeti najnoviju verziju Jave.

Važna napomena:
nažalost, mogući su problemi s pokretanjem simulacija ako imate neku od najnovijih verzija Jave. U tom slučaju možete klikom na ovaj link dobiti upute za rješenje problema!
1. ELEKTROSTATIKA
Elektriziranje materije
Coulombov zakon
Elektroskop i elektrofor
Polje i potencijal točkastog naboja
Polje i potencijal dipola
Serijski spoj kondenzatora
Spojevi kondenzatora
2. MAGNETIZAM
Magnetske silnice
Polje ravnog vodiča
Magnetsko polje zavoja-zavojnice
Polje usporednih vodiča
Inducirani napon (pomicanje štapa)
Inducirani napon (pomicanje magneta)
Pomicanje okvira u magnetskom polju
Načelo izmjeničnog generatora
3. ISTOSMJERNI (DC) STRUJNI KRUGOVI
Ohmov zakon
Serijski i paralelni spoj otpornika
Pad napona na vodu
Pretvorba električne energije u toplinsku

Kirchhoffovi zakoni (1)
Kirchhoffovi zakoni (2)
Priključak otpornika na realni izvor
Priključak otpornika na laboratorijski izvor
Priključak nelinearnog elementa na izvor
Prilagođenje na maksimalnu snagu
Mješoviti spoj otpornika načelo rješavanja
Mješoviti spoj otpornika-kalkulator
Mješoviti spoj otpornika simulacija
Mješoviti spojevi sa žaruljama

Pretvorba trokut zvijezda (otpornici)
Pretvorba trokut zvijezda (kondenzatori)
Elementi spojeni u most (Wheatstoneov most)
Mosni spoj (simulacija)
Ravnoteža mosta
Potenciometarski spoj
Naponsko djelilo
Otpornici u bridovima kocke
R-2R mreža otpornika

Mreže - izravna primjena Kirchhoffovih zakona
Mreže - superpozicija

Metoda napona čvorova - 1. primjer
Metoda napona čvorova - 2. primjer
4. PRIJELAZNE POJAVE
Priključak kondenzatora na stalan napon
Serijski RL krug
5. IZMJENIČNI (AC) STRUJNI KRUGOVI
Sinusoida-vektor-fazor
Zbrajanje i oduzimanje vektora
Vektorski dijagram RLC kruga
Crtanje vektorskog dijagrama mješovitog spoja
Frekvencijske ovisnosti RLC kruga
Topografski dijagram
Trenutna snaga u izmjenicnim krugovima
Trokut snage
Pretvorba zvijezda-trokut (impedancije)
6. TROFAZNI SUSTAV
Trofazni sustav napona
Trošilo u zvijezda spoju
Trošilo u trokut spoju
Određivanje redoslijeda faza
Okretno magnetsko polje
7. LABORATORIJ
Očitavanje na analognom multimetru
Digitalni multimetar
Označavanje otpornika
Laboratorijski DC izvor
Osciloskop
8. WEB
Kako u JS napisati program za rješavanje zadatka iz OE

Računalna tehnologija omogućava novi tip pokusa: virtualni pokus. Kod virtualnog pokusa nastoji se što vjernije preslikati stvarni pokus na zaslon računala. Koriste se animacije koje slijede tijek stvarnog pokusa, snimke pokusa kao i tehnika igre u kojoj je moguće utjecati na tijek pokusa pomicanjem, spajanjem itd instrumenata i opreme. Pojedini stvarni pokusi, osobito oni iz elektrostatike i magnetizma, koji zahtijevaju skupu opremu i poseban ambijent, mogu se uz dodatna objašnjenja uspješno zamijeniti virtualnim. Svrha je takvih pokusa u zornom objašnjavanju nekih fizikalnih pojava iz elektrotehnike.

Ipak treba voditi računa o realnosti elektrotehnike. Fizikalne pojave koje proučavamo koriste se u konkretnim uređajima koji su sastavljeni od stvarnih elemenata. Zato virtualni pokusi odnosno simulacije ne mogu u potpunosti zamijeniti stvarne pokuse, ali mogu pomoći u pripremi njihova izvođenja i ukazivati na očekivane rezultate mjerenja. Naravno da je za izvođenje stvarnih pokusa potreban laboratorijski prostor, instrumentarij i odgovarajuća didaktička oprema. Osobito su stvarni pokusi važni za korisnike koji se opredjeljuju za praktičku elektrotehniku u kojoj će se baviti sa projektiranjem, izradom, popravcima i sl. konkretnih naprava.

Uobičajeno je da se u Osnovama elektrotehnike kao pripremnog predmeta elektrotehničke struke organizira laboratorijska nastava koju treba shvatiti kao uvod u praktičku elektrotehniku, podjednako potreban za sve vrste elektrotehničkih zanimanja. Na ostalim specijaliziranim predmetima, koriste se ovdje stečena temeljna znanja i vještine koja se produbljuju ovisno o usmjerenju.

Kao što je poznato elektrotehnika je ušla u mnoga područja ljudskog djelovanja pa se predmet Osnove elektrotehnike (sa smanjenim opsegom gradiva) nalazi i u mnogim drugim obrazovnim programima izvan strogo usmjerenih elektrotehničkih obrazovnih institucija. U nedostatku opreme laboratorijska nastava se u takvim institucijama može donekle nadoknaditi virtualnim pokusima i simulacijama.

Prilikom izrade appleta korišteni su programabilni appleti koji se pod nazivom Physlets nalaze na stranici . Korišteni su i neki appleti s drugih stranica (provjerite korisne linkove). Sve primjedbe, sugestije, uočene pogreške i slično koje će voditi poboljšanju prikazanog materijala molimo poslati na ZOEEM.

© 2006-2014 FER-ZOEEM