Crtanje vektorskog-fazorskog dijagrama  
U spoju prema slici izmjerene su struje I, I1, I2 i napon izvora U. Potrebno je nacrtati vektorski dijagram i iz njega odrediti struje kroz R1 i XC, a zatim izračunati R1 i XC. Za crtanje dijagrama koristite APPLET ovako: 1. Kliknite na tipku "pripremi vektore" (dobivate tri vektora-fazora struja i vektor napona izvora. 2. Vektore struja ucrtate u koordinantni sustav (možete ih "uhvatiti" mišem pomicati i okretati). Vektor struje I2 postavite pod nula stupnjeva. Vodite računa da suma vektora struja I1 i I2 mora dati vektor ukupne struje (zatražite pomoć).
3. Nakon što ste ucrtali vektore kliknite na "izračunaj" program će izračunati fazore struja realni i imaginarni dio. 4. Iz ovih podataka izračunajte R1 i XC (na jednu decimalu-koristite kalkulator) te ih upišite u predviđene rubrike, a zatim kliknite na tipku "provjeri". Program će ispraviti Vaše rezultate na točnost od 5% . Ponekada je pri crtanju dijagrama teško postići takvu točnost. Klikom na tipku 10% odnosno 20% program će provjeru izvršiti u ovim širim granicama. Ako je rezultat u granicama koje program tolerira dobivate "njegovo" rješenje. Sada sve to precrtajte-prepišite u bilježnicu. 5. Slijedi "manuelni" proračun zadatka kako??(pogledajte dolje) .. Zadatak možete ponoviti (s novim podacima) ako kliknete na "PONOVI"

izmjereno je :
I = I1 = I2 = A
U= V,


R1 = XC =


Proračun započinjemo skicom vektorskog dijagrama koji je zapravo kosokutan trokut sa stanicama I, I1 i I2.Kut između I1 i I2 označimo s a. Primjenom cosinusovog poučka (I2=I12+I22+2I1I2 cos a) izračunamo kut između stranica I1 i I2, a zatim kut struje I1 prema osi x b=180-arc cos ((I2-I12-I22)/2I1I2). Iz kuta b izračunamo komponente struje I1 odnosno struju kroz R1 i struju kroz XC. IR1=I1 cosb odnosno IC=I1 sinb. Problem točnosti pri izračunu R1 pomoću crtanja dijagrama nastupa kada je kut b blizu 90 stupnjeva, a za XC kada je taj kut blizu nule. Drugi način proračuna preko vodljivosti (tzv. trokut vodljivosti) pokušajte sami....